16 apartments Noteboomlaan – Utrecht

13 apartments – Noorderstraat – Utrecht