Onderzoek en advies

VGW Group is lokaal verankerd én heeft een brede expertise op het gebied van vastgoedaankoop, -verkoop, -verhuur en -beheer. Deze brede kennis zetten we in voor beleggers en ontwikkelaars die op het punt staan een gebied of woningbouwproject te ontwikkelen. Vaak worden we in het voortraject van nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten betrokken als meedenkend adviseur. 

In een notendop

We analyseren de locatie, de doelgroep(en), de (markt)ontwikkelingen en de sterke en zwakke punten van het geboden concept. Met onze woningmarktanalyse en onderzoeksrapport is snel inzichtelijk welke doelgroep zich tot de plek aangetrokken voelt, naar welk product vraag is en welke prijsvorming daarbij past. Met deze onderbouwing stem je vraag en aanbod nauwkeurig op elkaar af. Dat is een eerste stap in de goede richting waar we al veel (particuliere) beleggers en ontwikkelaars mee geholpen hebben.

Of kies voor een quick scan

Bevindt de ontwikkeling zich al in een vergevorderd stadium? Ook dan kunnen we je van dienst zijn. Laat ons een beknopte check op de marktconformiteit van de reeds vastgestelde huur- en koopprijzen doen. Deze quick scan geeft een kort, maar overzichtelijk beeld van de markt, onderbouwd met een advies.

Vertel ons je plannen, dan schakelen we snel met je mee, zodat het project in deze belangrijke fase geen vertraging oploopt.